top of page

Toomas Kruusimägi

Olen Toomas Kruusimägi, minu tegevusvaldkondadeks on haridus ja juhtimine. Mul on kogemus nii avalikus kui erasektoris. Suurim eesmärk, mille nimel soovin tegutseda, on ühtse haridusruumi ja hea rattateede võrgustiku loomine Tallinnas, kus igale lapsele on loodud parim arengukeskkond. Seisan nende teemade eest Reformierakonna ridades.   

 

Olen hariduselt inglise ja saksa keele õpetaja, avaliku halduse magister ning koolijuht Tallinna Inglise Kolledžis. Mul on akadeemilised teadmised, praktilised kogemused, soov ja tahe Eesti haridust veelgi paremaks reformida. Eesti Koolijuhtide Ühenduse kui Euroopa Koolijuhtide Assotsiatsiooni juhatuse liikmena tunnetan, mis on hästi, mis jääb vajaka ja missuguseid häid praktikaid peaks Eesti haridussüsteemi üle tooma ning samuti, mida on meie enda hariduse eduloost teiste riikidega jagada. 

 

Eesti haridust kiidetakse, mitte asjata, kuid Eesti vajab paremat ja süsteemset hariduse arendamist, mis aitab kiitusel säilida ka tulevikus. Parem majandus, parem tervishoid, parem riigivalitsemine, parem julgeolek sõltub meie inimeste teadmistest, oskustest, hoiakutest ja väärtushinnangutest. Pean äärmiselt oluliseks, et kõikidel lastel oleks võrdne võimalus eestikeelsele haridusele juba lasteaiast alates nii Kesklinnas kui teistes linnaosades.  

 

Leian, et Kesklinna rattateede olukord peab paranema. Terve vaim saab olla terves kehas, mida aitab tagada võimalus igal lapsel ja täiskasvanul turvaliselt jalgrattaga kooli või tööle sõita. Jalgrattateede võrgu korralik väljaehitamine võimaldab lahendada suures osas liiklusummikute probleemi õppeperioodide ajal. 

 

2009. aastal pälvis minu töö Aasta Koolijuhi tunnustuse. Eesti Vabariik on mind 2010. aastal tunnustanud Valgetähe IV klassi teenetemärgiga  ja Prantsusmaa 2011. ordeni „Akadeemilised palmioksad“ rüütlijärguga. 

Toomas Kruusimägi.
bottom of page